LNAmarketing

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek letöltése PDF formában: Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2023. október 11-től

1. Az www.lnamarketing.hu weboldal használatához kapcsolódó

általános szerződési feltételek

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:  

Adatkezelő neve: Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea e.v.  

Adatkezelő címe: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34.  

Adatkezelő adószáma: 57944683-1-25  

Elérhetőségek:   

Telefonszám: 70/607-3222  

Email cím: nagy.andrea@lnamarketing.hu  

Nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: NAV  

Nyilvántartásba vétel száma: 56614905   

továbbiakban szolgáltató. 

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőségére vonatkozó adatok:

Email cím: info@tarhelypark.hu

Telefonszám: +36 1 700 4140

Ügyfélszolgálat
Munkanapokon 9:00 – 17:00
Ebédidő: 12:00 – 12:30

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ászf) a szolgáltató https://www.lnamarketing.hu/ weboldalán elérhető alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

– Webjog csomag kezdő webdesignereknek,

– Webjog konzultációs csomag

2. A szolgáltatások tartalma 

Webjog csomag kezdő webdesignereknek: arculat- és honlapkészítési szolgáltatásaiknak a saját weboldalukon történő megjelentetéséhez és szerződéskötéshez nyújt konzultációt és jogi dokumentum csomagot

Webjog konzultációs csomag tartalma honlappal rendelkező (vagy azt tervező) vállalkozások részére: honlap átvizsgálás, javításra irányuló instrukciók adása, a honlaphoz kapcsolódó jogi kérdésekre válaszadás, utólagos javítások áttekintése

A szolgáltató kijelenti, hogy tevékenységi körében eljárva nem végez ügyvédi tevékenységet, nem lát el ügyvédi képviseletet, ügyvédi kamarának nem tagja.

A szolgáltatónak a szolgáltatása keretében végzett tevékenysége nem minősül jogi tanácsadásnak.

A szolgáltató kijelenti, hogy tevékenységét jogász végzettséggel, üzletviteli tanácsadás keretében látja el.

3. A szolgáltatások részei 

Webjog csomag kezdő webdesignereknek:

  • 60 perc személyes konzultáció
  • igényfelmérés alapján a megbízó honlapjának jogi szempontból történő átvizsgálása és javaslatok tétele (leendő honlapnál szempontok áttekintése)
  • honlap-webshopkészítés és kisarculat megbízási szerződés főbb tartalmi elemeinek áttekintése
  • az igényfelmérésben szereplő megbízói kérdésekre válaszadás
  • a honlapra vonatkozó jogszabályi környezet áttekintése
  • a honlaphoz csatolandó jogi dokumentumok főbb tartalmi elemeinek áttekintése
  • honlap utólagos áttekintése

Jogi dokumentum csomag tartalma:

  • vállalkozási szerződés sablon honlap-, webshopkészítésre
  • megbízási szerződés sablon kisarculat tervezésre
  • impresszum
  • adatkezelési tájékoztató
  • süti tájékoztató

A jogi dokumentum csomag alatt azokat a minta dokumentumokat értjük, amelyek a konzultációt követően kerülnek a megbízó részére átadásra. A dokumentumokat a megbízó a konzultáción közösen átbeszéltek alapján maga tölti ki és csatolja a saját honlapjához.

Webjogi konzultáció honlappal rendelkező (tervező) vállalkozások részére:

  • 60 perc személyes konzultáció
  • honlap előzetes átvizsgálása jogi szempontból, képernyőfotók és instrukciók készítése
  • instrukciók átbeszélése a konzultáción
  • az igényfelmérőben megadott kérdésekre válaszok adása
  • a jogszabályi környezet szükséges mértékű áttekintése
  • a honlaphoz csatolt tájékoztatók előzetes áttekintése és javaslatok adása
  • az adott instrukciók alapján javított honlap ellenőrzése

4. A csomag rendelésének menete

A szolgáltató https://www.lnamarketing.hu/ webhelyén, a

https://www.lnamarketing.hu/webjog-csomag-webdesigner/ aloldalon és

https://www.lnamarketing.hu/honlap-webjog-konzultacio-gdrp-cookie-egyeb-tajekoztatok-keszitese/ aloldalakon szereplő

Megrendelem a csomagot” gombra kattintással van lehetőség a szolgáltatások megrendelésére.

Ekkor a látogató a csomagok úgynevezett termék oldalára kerül, ahol a “Kosárba teszem” gombra kattintással új oldalon kerülnek a csomagok a kosárba. Ezeken az oldalakon a látogatónak több lehetősége is van:

  • folytatja a vásárlást (visszakerül a termékoldalra)
  • kuponkódot ad meg (a kuponkód aktiválásra kerül)
  • törli a rendelést (visszakerül az előző oldalra)
  • tovább halad a pénztárhoz.

“Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a látogató a pénztár oldalra érkezik, ahol:

  • megadhatja a Számlázási adatokat,
  • a megrendeléshez Megjegyzéseket fűzhet,
  • látja a teljes rendelés adatait,
  • fizetési módra vonatkozó információk jelennek meg,
  • kuponfelhasználás módja (amennyiben rendelkezett kuponnal),
  • tájékoztatást kap arról, hogy a rendeléshez szükséges adatokat javíthatja vagy módosíthatja, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek,
  • minimális tartalmú adatkezelési tájékoztatást kap,
  • checkbox bepipálásával nyilatkozik arról, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.

A “Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően a látogató egy a rendelés adatait tartalmazó azonnali visszaigazoló emailt kap, melyhez csatolásra kerül egy díjbekérő, az adatkezelési tájékoztató és az általános szerződési feltételek.

Amennyiben a megrendelő által helyesen megadott email címre belátható időn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló email, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

Ekkor a szerződés magyar nyelven elektronikusan létrejön, de nem minősül írásban kötött szerződésnek. A szerződés külön nem kerül rögzítésre, iktatásra, a szerződés utóbb nem hozzáférhető, létrejöttét a megrendelési és a visszaigazolásban foglaltak adatok és a csatolt általános szerződési feltételek együttesen bizonyítja.

A szolgáltató az általános szerződési feltételeit olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a megrendelő számára, hogy tárolja és előhívja azokat, vagyis a visszaigazoló emailhez csatolásra kerül, illetve https://www.lnamarketing.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon teszi közzé, ahonnan bármikor, korlátozás nélkül letölthető.

A szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatási tevékenységére nézve nincs olyan magatartási kódex, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

A megrendelt szolgáltatás ellenértékét a megrendelő 5 napon belül átutalással köteles teljesíteni, a díjbekérőben szereplő bankszámlára.

A díjbekérő teljesítését követően kerül sor az elektronikus úton kiállított számla kiküldésére, illetve a konzultációs időpont foglalásához, valamint az igényfelmérő űrlap kitöltéséhez szükséges link csatolása.

Az időpontfoglalás megtörténtét a látogató részére egy visszaigazoló email jelzi, az időpont lemondására és a konzultáció megtartására vonatkozó további tudnivalókkal, információkkal együtt.

A konzultáció a Google Meets szolgáltatásának igénybevételével történik, a csatlakozási link a találkozót megelőző 15 percen belül kerül kiküldésre.

Időpont módosítására 1 alkalommal van lehetőség, a nagy.andrea@lnamarketing.hu email címre történő igény jelzése esetén. A korában foglalt időpont törlésre kerül és új időpont foglalására nyílik lehetőség.

A Webdesignereknek szóló csomag esetén a konzultációt követően kerül sor a jogi dokumentumok továbbítására a megrendelő részére.

A szolgáltatások mellett feltüntetett árak áfamentesek, az árak a fizetendő árat jelölik.

A nyilvánvalóan hibásan, tévesen, rendszerhiba miatt feltüntetett lényegesen alacsonyabb árral visszaigazolt rendelés esetén a webjog kezdő webdesignereknek csomagra és a webjogi konzultációs csomagra nem jön létre szerződés. A szolgáltató ebben az esetben felajánlja a megrendelő részére az eredeti árral történő szerződéskötés lehetőségét.

A szolgáltatások megrendeléséhez és igénybevételéhez szükséges, hogy a megrendelő a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg. Amennyiben valótlan adatok, vagy más személy adatai kerülnek megadásra, a szerződés nem jön létre, a szolgáltató minden ebből adódó felelősséget kizár.

Az adatok javítására vagy módosítására a pénztár oldalon van lehetőség, amire az oldal a megrendelőt figyelmezteti. A megrendelő a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

A szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a pontatlan, elírás miatt hibás adatokra visszavezethető késedelmes teljesítés miatt.

5. Egyéb rendelkezések 

A www.lnamarketing.hu weboldal kialakítása, a rajta szereplő tartalmak (képek, szövegek, videók) a szerzői jogi törvény védelme alatt állnak.  

A felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden adatot, tényt, információt üzleti titoknak tekintenek, azok felfedése a nyilvánosság vagy harmadik felek számára csak a másik fél előzetes hozzájárulásával történhet meg. 

A szolgáltatás igénybevétele során a szolgáltató tudomására jutó olyan személyes adatokat, melyek a megrendelőt (amennyiben egyéni vállalkozó), vagy megrendelő képviseletében eljáró természetes személyt érintenek Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea e.v., adatkezelő fogja kezelni. Az adatkezelés jogalapja és célja: szerződés teljesítése. További információk a szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashatók, mely tájékoztató folyamatosan elérhető a vállalkozó https://www.lnamarketing.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ honlapján.  

A feleket a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli. A felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó.  

Hatályos: 2023. október 11. napjától

Korábban hatályos általános szerződési feltételek

2023. március 1. napjával hatályos

Share This